Fair Principle 6: Contractuele voorwaarden voor licenties en abonnementen zijn vrij van geografische- en entiteitsbeperkingen.

Fair Principle 6: Contractuele voorwaarden voor licenties en abonnementen zijn vrij van geografische- en entiteitsbeperkingen.

Fair Principle 6Wednesday 10 August 2022

Zakelijke gebruikersverenigingen Beltug, Voice, Cigref en CIO Platform Nederland pleiten voor een evenwichtige cloudmarkt: 11 ‘fair principles’ om het digitale potentieel van Europa te ontketenen. ‘Fair Principle’ 6 vereist dat dat contractuele voorwaarden voor licenties en abonnementen vrij zijn van geografische en entiteitsbeperkingen.

De cloud kent geen grenzen en Europa zorgt voor vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen op één interne markt van de EU, maar leveranciers in de bedrijfssoftware- en cloudservicesector brengen hun oplossingen niet op de markt met deze open houding en mentaliteit.

Bedrijfssoftware en cloudservices zijn over het algemeen operationeel over de grenzen en houden geen rekening met de context van juridische entiteiten, maar de leveranciers van deze oplossingen beperken meestal het toepassingsgebied van hun licenties. Elke keer dat een klant zijn organisatiestructuur of geografische reikwijdte verandert, moet er opnieuw over een nieuw contract worden onderhandeld en ontstaat er een nieuwe mogelijkheid voor de verkoper om de algemene voorwaarden te wijzigen of de prijs te verhogen.

Het is niet de rol van de leverancier om het verwachte gebruik en het gebied waarin de klant de bedrijfssoftware en cloudservice kan toepassen te definiëren. Klanten zijn verantwoordelijk om alleen toegang te verlenen aan gebruikers die deel uitmaken van de onderneming van de klant en de oplossing te implementeren in overeenstemming met de technische vereisten. Als zodanig mag er geen beperking worden opgelegd door de verkoper met betrekking tot geografie of juridische entiteit.

Commerciële voorwaarden zijn zeer zelden gebaseerd op specifieke locaties van de zakelijke gebruikers of de juridische entiteit waartoe de zakelijke gebruikers behoren. Leveranciers ondervinden van veranderingen op deze metrieken geen nadelige gevolgen. Hetzelfde geldt voor verandering in metrieken zoals rekenkracht, capaciteit, opslag, enz. die de klant gebruikt. Het resultaat van uitbreiding van de klantorganisatie of geografie waarin die opereert, zal op een transparante en logische manier de omzet van de leverancier beïnvloeden, daarvoor is het niet nodig genoemde en vergelijkbare metrieken in de contracten op te nemen.

Klanten die licenties, abonnementen of services kopen, moeten kunnen handelen namens de onderneming waarvan ze deel uitmaken. Klanten ondernemen fusies en overnames, hebben dochterondernemingen in verschillende landen en moeten wendbaar zijn, inclusief de software die ze nodig hebben. Licenties moeten kunnen meebewegen met de productie of verkoop tussen verschillende locaties, onafhankelijk van de locatie.

Leveranciers mogen het gebruik niet beperken tot alleen de dienst die de overeenkomst aangaat en de klant moet de flexibiliteit hebben om de gekochte abonnementen te gebruiken binnen dezelfde onderneming, groep van bedrijven die een holding of groep entiteiten vormen met dezelfde doelstellingen of anderszins verbonden zijn. Alle huidige en toekomstige entiteiten moeten worden gedekt, zolang er sprake is van een meerderheidsbelang van de contracterende entiteit.

Geografische en entiteitsbeperkingen hinderen centrale inkoop- of IT-afdelingen die een afzonderlijke juridische entiteit vormen bij het kopen en distribueren van licenties binnen een onderneming of groep. Sommige voordelen van het structureren van bedrijven worden eenvoudigweg teniet gedaan door het gebruik van licenties te beperken op basis van geografische en entiteitsbeperkingen.

Conclusie? Software, cloudservices en hun gegevens zijn hulpprogramma's die op aanvraag beschikbaar zijn waar eindgebruikers ze willen gebruiken. Het zesde principe garandeert dit transparante gebruik; contractuele voorwaarden voor licenties en abonnementen zijn vrij van geografische en entiteitsbeperkingen.

« Back

More news

Open letter CIO associations to EC to call for digital single market for cloud services that need a high level of assurance

4-assoc logo 2022-06Wednesday 26 October 2022 Beltug, Cigref, VOICE and CIO Platform Nederland are calling upon Commissioner Thierry Breton to take several necessary steps in order to create new market opportunities for highly secure cloud solutions in Europe. full story

Beltug Chairman Claude Rapoport selected for new EC expert group Data Sharing and Cloud Computing

2020-07-01 Vergadering kabinet van Europees vice-president Vestager.pngThursday 20 October 2022 The four cooperating European CIO Associations (Beltug, VOICE, Cigref and CIO Platform Nederland) are proud to announce that Beltug’s Chairman of the Board, Claude Rapoport, has been selected as an expert member for the European Commission’s new B2B Data Sharing and Cloud Computing expert group. full story

Fair principle 11: The scope, execution and intended outcome of an audit shall be clearly defined in the contract.

2022-10-04 Fair Principles 11a (1020 x 574 px)Monday 03 October 2022 Business users associations Beltug, Voice, Cigref and CIO Platform Nederland call for a balanced cloud market: 11 fair principles to unleash Europe’s digital potential. Fair principle 9 calls for commercial models to not be changed unilaterally and be adhering to an active ‘opt-in’ principle. full story

Cyber Resilience | ONVZ, CCRC | November 1st | CEG Information Security (online)

CIOPN Event Top Banner - 1020x574 - 22MMDD - CEG Information SecurityTuesday 27 September 2022 Cyber Resilience is on the agenda at the CEG Information Security on November 1st, 1.00pm – 3.00pm (Online).
Meet your peers online and take the opportunity to gain new insights and catch up on recent and ongoing external developments. The CEG offers a good opportunity to find answers to your questions and dilemmas regarding Information Security. During this CEG there is plenty of opportunity to gain new information about new developments within the theme. full story

View all news items through the archive

Close