Port of Rotterdam – Met de Digital Twin de slimste haven

Port of Rotterdam – Met de Digital Twin de slimste haven

2019-06-25 Port of Rotterdam Jaardag 2019.jpgMonday 24 June 2019 15:00

De Digital Twin van de haven is o.a. ontwikkeld om de digitale strategie voor de eigen organisatie tastbaar en visueel te maken. De doelstelling daarbij is de eerste haven te zijn die autonomoom varende schepen kan ontvangen, maar bovenal om de haven leidend te houden in efficieny en mogelijkheden voor de klanten van de haven.

De Port of Rotterdam heeft de afgelopen jaren vol ingezet op nieuwe digitale business modellen, en levert nu bijvoorbeeld oplossingen voor de supply chain en het automatiseren van andere havens. De Digital Twin van de haven is o.a. ontwikkeld om de digitale strategie voor de eigen organisatie tastbaar en visueel te maken. De doelstelling daarbij is de eerste haven te zijn die autonomoom varende schepen kan ontvangen, maar bovenal om de haven leidend te houden in efficieny en mogelijkheden voor de klanten van de haven.

Bij het ontwikkelen van de Digital Twin werd al snel ontdekt dat het template hiervan dat in ‘Industry 4.0’ wordt gebruikt, veel te beperkt is. Het mist de cruciale context en condities. Naast gegevens over afmetingen van objecten en tijd zijn ook vele context-variabelen van belang, zoals weers- en andere condities te vervatten in business rules en contractuele afspraken.

De Digital Twin en in dat kader aangelegde sensornetwerken en datalake geven een gouden basis aan rijke veelzijdige eenduidige realtime data. Dit maakt verder optimaliseren van de efficiency van de havenprocessen mogelijk en biedt data voor nieuwe digitale klantproducten. Denk bijvoorbeeld aan een dienst waarbij klanten kunnen kiezen voor de snelste, goedkoopste of meest duurzame route naar de aanlegplaats. Op termijn worden meer nieuwe datagedreven diensten mogelijk. Vraagstuk is nog wel of deze als nieuwe betaalde diensten in de markt worden gezet, of als uitbreiding van het serviceniveau van de haven. De Digital Twin ontwikkelt zich naar een situatie waarbij voor het hele havengebied geldt dat de digitale wereld gelijk is aan de echte wereld. Dit staat sinds kort ook bekend als de Digital Twin of an Organisation. Hiermee blijft Rotterdam de slimste haven.

Tags
CIO Platform Nederland

« Back

Close